Plannen voor een mooie toekomst.

De locatie IJsselcentrale wordt een nieuwe duurzame wijk die letterlijk en figuurlijk energie geeft! Waar mensen graag wonen, werken en verblijven. Functies die goed met elkaar én met de aanwezige natuur in balans moeten zijn.

De IJsselcentrale (Harculo centrale) was jarenlang een belangrijk baken voor Zwolle, een blikvanger langs de IJssel, aan de zuidzijde van de stad. De centrale is na de Tweede Wereldoorlog geleidelijk opgebouwd en gebruikte fossiele brandstoffen om in de groeiende elektriciteitsvraag in Nederland te kunnen voorzien (kolen, olie en gas). De centrale en het omliggende terrein ontwikkelden zich mee met de gestage groei van de energievraag. 

In 2015 is de IJsselcentrale buiten gebruik gesteld. Nederland schakelt geleidelijk over van fossiele energie naar schone, hernieuwbare energie. Inmiddels is de centrale gesloopt en wordt het terrein (eigenaar ENGIE) herontwikkeld.

 

Daarmee is een bijzonder gebied beschikbaar gekomen voor de stad Zwolle. Op verzoek van de gemeente is één gezamenlijke visie opgesteld samen met de eigenaar van de bedrijfswoningen en gronden langs de Professor Feldmannweg (ten noorden van IJsselcentrale) voor het gehele gebied. In juli 2021 heeft de gemeenteraad van Zwolle de Gebiedsvisie IJsselcentrale en Omgeving vastgesteld.

Koelwaterhal

In de Koelwaterhal werd het water uit de IJssel gezuiverd voor het energieproces van de centrale. Kwartiermaker en kunstenaar Ronald A. Westerhuis: “Het eerste moment dat ik de koelwaterhal binnenstapte wist ik: dit is mijn plek, mijn magnus opus. De jarenlange ervaring als offshore supervisor en 20 jaar als beeldhouwer waren direct verbonden op deze plek vol energie. Het koelwatergebouw wordt een bron van positieve en schone energie, letterlijk en figuurlijk.