een natuurlijk evenwicht tussen mens en omgeving.

De locatie IJsselcentrale ligt op het scharnierpunt van Zwolle Zuid en het buitengebied, grenzend aan de IJssel en Natura 2000. Er zijn verschillende landschappelijke, cultuurhistorische en recreatieve waarden aanwezig die hand in hand moeten gaan.

De locatie IJsselcentrale wordt omringd door de dijk. Met de insteekhavens en uiterwaarden begrenst de dijk tevens het plangebied. Het gebied buiten de dijk is niet als natuur ingericht, maar is wel onderdeel van het Natura 2000 gebied. Op dit moment wordt het grasland tussen de dijken verpacht aan een boer en grazen er koeien. De natuur wordt veel waarde toegedicht, zowel vanuit de wens om ‘de natuur te beleven’ als ook vanuit de wens de natuur ‘ongerept te laten’. Voor de herontwikkeling voeren ENGIE en lokale milieu en natuur organisaties overleg, zodat het natuur belang goed geborgd kan worden in de plannen.

Natuur onderzoek

Sinds de zomer 2021 wordt veldonderzoek gedaan naar de aanwezigheid van marterachtigen op de locatie.

De nieuwe wijk wordt energie positief. Dus woningen worden niet alleen zo duurzaam mogelijk gebouwd, maar hebben ook een slimme energie huishouding waardoor geen energie verspilling ontstaat. Het ontwikkelen van de wijk gaat hand in hand met het ontwikkelen van het best passende energiesysteem. Denk bijvoorbeeld aan de situering van daken voor optimaal gebruik van het dakoppervlak voor zonnepanelen, of de ligging en omvang van het warmtenet in relatie tot de nieuwe appartementen en grondgebonden woningen.

U kunt zich op dit moment nog niet inschrijven voor wonen op de IJsselcentrale.    

Geïnteresseerd? Het zal nog even duren voordat de schop in de grond gaat. Maar u kunt zich wel aanmelden voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen.

Koelwaterhal

In de Koelwaterhal werd het water uit de IJssel gezuiverd voor het energieproces van de centrale. Kwartiermaker en kunstenaar Ronald A. Westerhuis: “Het eerste moment dat ik de koelwaterhal binnenstapte wist ik: dit is mijn plek, mijn magnus opus. De jarenlange ervaring als offshore supervisor en 20 jaar als beeldhouwer waren direct verbonden op deze plek vol energie. Het koelwatergebouw wordt een bron van positieve en schone energie, letterlijk en figuurlijk.

BOEi

BOEi is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk, gericht op restauratie en herbestemming van cultureel erfgoed. BOEi wil het dienstgebouw en het resterende gedeelte van de hoofdcentrale met nieuwe gebruikers weer tot leven brengen en denkt daarbij onder andere aan een bedrijfsverzamelgebouw en faciliteiten voor startups.   

ENGIE

Na afronding van de sloop in 2019 is ENGIE gestart met de voorbereiding om een nieuwe bestemming te geven aan de locatie van de voormalige centrale. Met de mix van functies (duurzame energie, wonen, werken, cultuur, recreatie en natuur) is er voor eenieder wat wils en worden verschillende belangen gediend.