Geworteld in het verleden, met een duurzame blik op de toekomst.

De IJsselcentrale. Een bijzondere plek waar verleden, heden en toekomst samenkomen. Van 1955 tot 2015 werd hier energie opgewekt. Nu werken we hier aan een duurzame toekomst voor mensen in evenwicht met de omgeving.

De transitie van de energiecentrale naar een duurzame omgeving is inmiddels in volle gang. De plannen krijgen steeds vastere vorm en is er meer en meer bedrijvigheid op het terrein.

Koelwaterhal

In de Koelwaterhal werd het water uit de IJssel gezuiverd voor het energieproces van de centrale. Kwartiermaker en kunstenaar Ronald A. Westerhuis: “Het eerste moment dat ik de koelwaterhal binnenstapte wist ik: dit is mijn plek, mijn magnus opus. De jarenlange ervaring als offshore supervisor en 20 jaar als beeldhouwer waren direct verbonden op deze plek vol energie. Het koelwatergebouw wordt een bron van positieve en schone energie, letterlijk en figuurlijk.

BOEi

BOEi is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk, gericht op restauratie en herbestemming van cultureel erfgoed. BOEi wil het dienstgebouw en het resterende gedeelte van de hoofdcentrale met nieuwe gebruikers weer tot leven brengen en denkt daarbij onder andere aan een bedrijfsverzamelgebouw en faciliteiten voor startups.   

ENGIE

Na afronding van de sloop in 2019 is ENGIE gestart met de voorbereiding om een nieuwe bestemming te geven aan de locatie van de voormalige centrale. Met de mix van functies (duurzame energie, wonen, werken, cultuur, recreatie en natuur) is er voor eenieder wat wils en worden verschillende belangen gediend.