Hier willen we een dijk van een wijk bouwen.

De locatie IJsselcentrale wordt een nieuwe duurzame wijk die letterlijk en figuurlijk energie geeft! Waar mensen graag wonen, werken en verblijven. Functies die goed met elkaar én met de aanwezige natuur in balans zullen zijn.

Duurzaam wonen

Tussen de dijken van de IJsselcentrale wordt het geweldig fijn wonen. De wijk zal bestaan uit kleinschalige buurtjes, met een hechte sociale cohesie, waar zowel exclusieve als betaalbare woningen, grondgebonden woningen en ook appartementen bij elkaar worden ontwikkeld. In totaal gaat het om 450-500 woningen. Zo ontstaan er leuke woonbuurten, met een grote afwisseling aan woningen die passen bij verschillende woonbehoeften en levensfasen.

De nieuwe wijk wordt energie positief. Dus woningen worden niet alleen zo duurzaam mogelijk gebouwd, maar hebben ook een slimme energie huishouding waardoor geen energie verspilling ontstaat. Het ontwikkelen van de wijk gaat hand in hand met het ontwikkelen van het best passende energiesysteem. Denk bijvoorbeeld aan de situering van daken voor optimaal gebruik van het dakoppervlak voor zonnepanelen, of de ligging en omvang van het warmtenet in relatie tot de nieuwe appartementen en grondgebonden woningen.

Geïnteresseerd? Het zal nog even duren voordat de schop in de grond gaat. Maar je kunt je al wel aanmelden voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen.

 

Energie zit in het DNA van dit gebied, de centrale ambitie die daarom is geformuleerd luidt: ‘Een plek die energie geeft.’

De bijzondere ligging van de IJsselcentrale, grenzend aan de IJssel en het Natura 2000 gebied geeft ons de unieke kans onze ambities voor een duurzame toekomst waar te maken.

Om de gebiedsvisie te realiseren is er een ontwikkelproces in 5 stappen opgezet.

Koelwaterhal

In de Koelwaterhal werd het water uit de IJssel gezuiverd voor het energieproces van de centrale. Kwartiermaker en kunstenaar Ronald A. Westerhuis: “Het eerste moment dat ik de koelwaterhal binnenstapte wist ik: dit is mijn plek, mijn magnus opus. De jarenlange ervaring als offshore supervisor en 20 jaar als beeldhouwer waren direct verbonden op deze plek vol energie. Het koelwatergebouw wordt een bron van positieve en schone energie, letterlijk en figuurlijk.