Planning proces IJsselcentrale.

Om de gebiedsvisie te kunnen realiseren is een ontwikkelproces opgesteld. Dit bestaat uit vijf stappen:

numbers81

STAP 1

STAP 2

Het (laten) opstellen van een Stedenbouwkundig ontwikkelplan. Deze wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Tegelijkertijd worden er voorbereidende onderzoeken voor de planologische procedure in stap 3 gestart.

STAP 3

Planologische procedure tot en met een door de gemeenteraad onherroepelijk vastgesteld bestemmingsplan.

STAP 4

Ontwerp en daadwerkelijke realisatie van nieuwe functies door de ontwikkelende partij.

STAP 5

Inrichting en overdracht van de openbare ruimte en natuurgebieden aan gemeente en/ of andere beherende instanties

ONTWIKKELSTRATEGIE

Op een van de mooiste plekjes van Zwolle wordt het project IJsselcentrale gerealiseerd. Een energieneutrale woonwijk waar wonen, werken en recreëren een duurzame symbiose vormen. 

De bijzondere ligging van de IJsselcentrale, grenzend aan de IJssel en het Natura 2000 gebied geeft ons de unieke kans onze ambities voor een duurzame toekomst waar te maken.

De bijzondere ligging van de IJsselcentrale, grenzend aan de IJssel en het Natura 2000 gebied geeft ons de unieke kans onze ambities voor een duurzame toekomst waar te maken.

Koelwaterhal

In de Koelwaterhal werd het water uit de IJssel gezuiverd voor het energieproces van de centrale. Kwartiermaker en kunstenaar Ronald A. Westerhuis: “Het eerste moment dat ik de koelwaterhal binnenstapte wist ik: dit is mijn plek, mijn magnus opus. De jarenlange ervaring als offshore supervisor en 20 jaar als beeldhouwer waren direct verbonden op deze plek vol energie. Het koelwatergebouw wordt een bron van positieve en schone energie, letterlijk en figuurlijk.