Een plek die energie geeft.

Energie zit in het DNA van dit gebied, de centrale ambitie die daarom is geformuleerd luidt: ‘Een plek die energie geeft.’

Ruimte voor de toekomst

Alle daken zullen worden voorzien van zonnepanelen. Zo maken we maximaal gebruik van de beschikbare dakoppervlakken. In de toekomst zal steeds meer stroom worden verbruikt, vooral door elektrisch vervoer. Ook wordt er gedacht over de toepassing van ondiepe geothermie, warmte uit de IJssel (aquathermie) en opslag van elektriciteit. Zo ontstaat een energietuin’ waar elektriciteit wordt geproduceerd en kan worden opgeslagen in buurtbatterijen en waar warmte (en tijdens warme zomers, ook koeling) wordt gemaakt voor de nieuwe woningen.

 

Het doel is om de op Harculo opgewekte energie ook ter plekke te gebruiken. Niet alleen thuis, maar ook in de wijk. Bijvoorbeeld voor het laden van elektrische auto’s op parkeerterreinen, voor de openbare verlichting in de wijk zelf of Zwolle Zuid. Een voorbeeldwijk en inspiratiebron!

zonnepanelen nieuwbouwwijk ijsselcentrale

Duurzame energie

Zon op dak

Alle daken worden volledig voorzien van zonnepanelen. Zo maken we maximaal gebruik van de beschikbare dakoppervlakken. In de toekomst zal steeds meer stroom worden verbruikt, vooral door elektrisch vervoer. Als er meer wordt opgewekt dan nodig, kan dat thuis worden opgeslagen of teruggeleverd worden aan het net.

Warmte en koeling

Nieuwbouw woningen vragen niet alleen warmte, maar ook koeling. Daarvoor zorgen bodem-warmte en moderne buurtwarmtepompen. Zij leveren in de winter warmte, in de zomer verkoeling. Dit staat garant voor duurzaam en comfortabel wonen. 

Energie van Harculo voor Harculo

Het doel is om de op Harculo opgewekte energie ook ter plekke te gebruiken. Niet alleen thuis, maar ook in de wijk. Bijvoorbeeld voor het laden van elektrische auto’s op parkeerterreinen, voor de openbare verlichting. 

Bestaande gebouwen

De bestaande gebouwen zullen stevig aangepakt en verduurzaamd worden. Met nieuwe techniek zal gezorgd worden voor warmte en koeling. Dit wordt slim gecombineerd met de systemen voor de woningen. 

Duurzame warmte

We denken nu alvast na over duurzame warmte voor Zwolle Zuid. Als in de toekomst de woningen duurzaam verwarmd gaan worden, kan hier een bodembron gemaakt worden.

Zon van Harculo

De bestaande zonneparken leveren al veel stroom. (Circa1 MW, gelijk aan het stroomverbruik van ongeveer 1000 gemiddelde huishoudens)

Optimaal gebruik van de zon

In de toekomst zullen er meer mogelijkheden komen om energie onderling uit te wisselen of te verhandelen. Zo maken we optimaal gebruik van de opgewekte zonnestroom. Daarover gaan we met bewoners in gesprek. Wie weet wordt er een energie coöperatie actief op Harculo?  

Op een van de mooiste plekjes van Zwolle wordt het project IJsselcentrale gerealiseerd. Een energieneutrale woonwijk waar wonen, werken en recreëren een duurzame symbiose vormen. 

De bijzondere ligging van de IJsselcentrale, grenzend aan de IJssel en het Natura 2000 gebied geeft ons de unieke kans onze ambities voor een duurzame toekomst waar te maken.

Om de gebiedsvisie te realiseren is er een ontwikkelproces in 5 stappen opgezet.

Koelwaterhal

In de Koelwaterhal werd het water uit de IJssel gezuiverd voor het energieproces van de centrale. Kwartiermaker en kunstenaar Ronald A. Westerhuis: “Het eerste moment dat ik de koelwaterhal binnenstapte wist ik: dit is mijn plek, mijn magnus opus. De jarenlange ervaring als offshore supervisor en 20 jaar als beeldhouwer waren direct verbonden op deze plek vol energie. Het koelwatergebouw wordt een bron van positieve en schone energie, letterlijk en figuurlijk.