Met Engie naar een duurzame toekomst.

ENGIE is een internationaal energiebedrijf dat de leiding neemt in de duurzame verandering. Met slimme innovatieve technische oplossingen, integrale duurzame gebiedsontwikkeling en een betrouwbare opwekking en levering van groene energie (wind- en zonne-energie, WKO, groen gas, aardwarmte en waterstof) spelen wij op een verantwoorde manier in op maatschappelijke ontwikkelingen en actuele thema’s in werk- en leefomgeving. Meer weten over de locatie en de gebiedsontwikkeling? Bekijk hier de website van ENGIE​

Groene stappen zetten

"We zijn trots op de visie die er nu ligt. We hebben bewust veel gesprekken gevoerd met de omgeving. Deze inbreng en die van andere stakeholders hebben bijgedragen aan een invulling van de locatie die échte meerwaarde biedt voor Zwolle en tegelijkertijd recht doet aan het karakter van deze bijzondere plek."

| Tjomme van der Meer, locatie manager ENGIE

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen op het terrein van de IJsselcentrale.

Koelwaterhal

In de Koelwaterhal werd het water uit de IJssel gezuiverd voor het energieproces van de centrale. Kwartiermaker en kunstenaar Ronald A. Westerhuis: “Het eerste moment dat ik de koelwaterhal binnenstapte wist ik: dit is mijn plek, mijn magnus opus. De jarenlange ervaring als offshore supervisor en 20 jaar als beeldhouwer waren direct verbonden op deze plek vol energie. Het koelwatergebouw wordt een bron van positieve en schone energie, letterlijk en figuurlijk.

BOEi

BOEi is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk, gericht op restauratie en herbestemming van cultureel erfgoed. BOEi wil het dienstgebouw en het resterende gedeelte van de hoofdcentrale met nieuwe gebruikers weer tot leven brengen en denkt daarbij onder andere aan een bedrijfsverzamelgebouw en faciliteiten voor startups.   

ENGIE

Na afronding van de sloop in 2019 is ENGIE gestart met de voorbereiding om een nieuwe bestemming te geven aan de locatie van de voormalige centrale. Met de mix van functies (duurzame energie, wonen, werken, cultuur, recreatie en natuur) is er voor eenieder wat wils en worden verschillende belangen gediend.