Geworteld in het verleden, met een duurzame blik op de toekomst.

Ruim 60 jaar is er op het terrein van Centrale Harculo, in de volksmond bekend als de IJsselcentrale, in Zwolle energie opgewekt. De ontwikkelingen op het gebied van technologieën en automatisering hebben de afgelopen zestig jaar een enorme vlucht genomen. Centrale Harculo heeft in deze ontwikkelingen steeds vooropgelopen. De innovaties die door de jaren heen zijn uitgevoerd, hebben altijd ten doel gehad het aan de tijd aanpassen van de elektriciteitsproductie op deze locatie. Het terrein van de centrale krijgt nu een andere bestemming, één die vooruitblikt naar de toekomst met duurzame energie. Centrale Harculo gaat dus nog steeds met de tijd mee.

Foto-expositie Zilveren Camera

Vanaf 30 oktober t/m 28 november kunt u in de oude IJsselcentrale de foto-expositie De Zilveren Camera bekijken. De Zilveren Camera, uitgereikt sinds 1949, is de meest prestigieuze wedstrijd op het gebied van documentairefotografie en journalistieke fotografie, verdeeld over tien categorieën. De winnende foto’s over het jaar 2020 worden op diverse plekken in het land vertoond. Voor Zwolle organiseert Stichting De Stad Verbeeldt locatie en programma.
Nadere berichtgeving volgt op de site en via de Harculo-nieuwsbrief.

Wij kijken terug op een mooie zomer met veel bezoekers aan de IJsselcentrale. Veel bezoekers namen deel aan de fietsroute van de IJsselbiënnale of kwamen speciaal voor het pop-up restaurant Bennie’s. Inmiddels is de IJsselbiënnale afgesloten en is Bennies gesloten. Het terrein van de IJsselcentrale is gesloten tot 30 oktober (foto expositie Zilveren Camera).
Adresgegevens
IJsselcentraleweg 6,
8015 PA Zwolle

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen op het terrein van de IJsselcentrale.

Koelwaterhal

In de Koelwaterhal werd het water uit de IJssel gezuiverd voor het energieproces van de centrale. Kwartiermaker en kunstenaar Ronald A. Westerhuis: “Het eerste moment dat ik de koelwaterhal binnenstapte wist ik: dit is mijn plek, mijn magnus opus. De jarenlange ervaring als offshore supervisor en 20 jaar als beeldhouwer waren direct verbonden op deze plek vol energie. Het koelwatergebouw wordt een bron van positieve en schone energie, letterlijk en figuurlijk.

BOEi

BOEi is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk, gericht op restauratie en herbestemming van cultureel erfgoed. BOEi wil het dienstgebouw en het resterende gedeelte van de hoofdcentrale met nieuwe gebruikers weer tot leven brengen en denkt daarbij onder andere aan een bedrijfsverzamelgebouw en faciliteiten voor startups.   

ENGIE

Na afronding van de sloop in 2019 is ENGIE gestart met de voorbereiding om een nieuwe bestemming te geven aan de locatie van de voormalige centrale. Met de mix van functies (duurzame energie, wonen, werken, cultuur, recreatie en natuur) is er voor eenieder wat wils en worden verschillende belangen gediend.