Alleen ga je sneller, samen kom je verder.

Door het betrekken van partijen met de juiste expertise kan een geweldig fijne, nieuwe, energieke wijk worden ontwikkeld. Dat begint met de inbreng (participatie) vanuit de omgeving en een paar hechte partners.

Participatie door de omgeving: waardevol is de inbreng en betrokkenheid van buren van de voormalige IJsselcentrale, inwoners van Zwolle-Zuid, de buurtschappen en belanghebbenden zoals lokale Natuur en Milieu organisaties, Waterschap en Rijkswaterstaat. We proberen belangstellenden zo goed mogelijk te informeren en/of te betrekken bij de voortgang van de ontwikkeling. Via de Nieuwsbrief blijft u op de hoogte. ​

Samenwerkingsverband: ENGIE, BOEi en Ronald A. Westerhuis werken samen om de herontwikkeling vorm te geven. BOEi gaat de voormalige centrale gebouwen een nieuw leven inblazen en kunstenaar en kwartiermaker Ronald A. Westerhuis zal de voormalige koelwaterhal omtoveren in een culture hub waar kunst, educatie, cultuur en horeca samenkomen. Om tot een nieuwe inrichting voor de locatie te komen wordt ENGIE geadviseerd door adviesbureau Twynstra Gudde en vormen de gemeente Zwolle en provincie Overijssel belangrijke partners. ​

anja-van-de-gronde-uiya-bz7yHw-unsplash

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen op het terrein van de IJsselcentrale.

Koelwaterhal

In de Koelwaterhal werd het water uit de IJssel gezuiverd voor het energieproces van de centrale. Kwartiermaker en kunstenaar Ronald A. Westerhuis: “Het eerste moment dat ik de koelwaterhal binnenstapte wist ik: dit is mijn plek, mijn magnus opus. De jarenlange ervaring als offshore supervisor en 20 jaar als beeldhouwer waren direct verbonden op deze plek vol energie. Het koelwatergebouw wordt een bron van positieve en schone energie, letterlijk en figuurlijk.

BOEi

BOEi is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk, gericht op restauratie en herbestemming van cultureel erfgoed. BOEi wil het dienstgebouw en het resterende gedeelte van de hoofdcentrale met nieuwe gebruikers weer tot leven brengen en denkt daarbij onder andere aan een bedrijfsverzamelgebouw en faciliteiten voor startups.   

ENGIE

Na afronding van de sloop in 2019 is ENGIE gestart met de voorbereiding om een nieuwe bestemming te geven aan de locatie van de voormalige centrale. Met de mix van functies (duurzame energie, wonen, werken, cultuur, recreatie en natuur) is er voor eenieder wat wils en worden verschillende belangen gediend.