Plasticvanger

Plastic uit de IJssel wordt gebruikt voor duurzame nieuwe producten. Binnen de Provincie Overijssel is een pilot gestart om plastic drijfvuil uit de IJssel regionaal circulair te verwerken tot waardevolle producten. In de IJssel, nabij de IJsselcentrale in Zwolle, wordt een Plasticvanger geplaatst.

 

Deze drijvende installatie van ruim 80 meter breed gaat gedurende een jaar drijfvuil opvangen. Vervolgens wordt met regionale partners onderzocht hoe het herwonnen plastic, binnen de regio, circulair kan worden hergebruikt. Educatie en bewustwording wordt een belangrijk onderdeel van de 1,5 jaar durende pilot. Plastic afval is een probleem in het water. Dieren hebben er last van en het verstoort het mooie rivierlandschap. Via rivieren komt een groot deel van het zwerfafval bovendien terecht in zeeën en oceanen, waar het onderdeel wordt van de wereldwijde vervuiling. Zwerfafval zorgt voor de meeste microplastics in het water doordat grotere stukken steeds kleiner worden. De Plasticvanger bij Zwolle wordt strategisch geplaatst; in de buitenbocht van de rivier en georiënteerd op de meest voorkomende windrichting (Zuid-West). De installatie is drijvend en passief. Hiermee veroorzaakt de installatie geen hinder en schade aan het milieu. De Plasticvanger zal wekelijks geleegd worden om een helder beeld te krijgen van de plasticvervuiling per seizoen. Initiatiefnemer CLEAR RIVERS werkt al sinds 2017 succesvol met Plasticvangers in rivieren en is zeer benieuwd naar wat er allemaal in de IJssel drijft.

Educatie

Aan de pilot is een intensief educatieproject gekoppeld waarin leerlingen en studenten worden uitgedaagd in het meedenken in oplossingen. De jongeren wordt met name gevraagd mee te denken in de aanpak van drijfvuil;

Hoe voorkomen we plastic drijfvuil in de IJssel en hoe halen we het plastic weer zo effectief mogelijk uit het water?; Welke circulaire producten kunnen we (her)ontwikkelen met het herwonnen plastic?

Door de samenwerking met leerlingen en studenten wordt de bewustwording omtrent plastic vervuiling vergroot, leiden we nieuwe deskundigen op en krijgen we een breed scala een nieuwe ideeën en oplossingen.

Circulaire producten

Het plastic dat gedurende de pilot wordt herwonnen, zal worden geanalyseerd, gesorteerd en gerecycled. Met lokale kennisinstituten, onderzoekcentra en circulaire ondernemers onderzoeken we hoe het drijfvuil onderdeel kan worden van de circulaire economie. Er zal worden onderzocht hoe en welke nieuwe producten er van en met het drijfvuil gemaakt kunnen worden. Hiermee zorgen we ervoor, dat het opgevangen materiaal nuttig en milieuvriendelijk hergebruikt kan wordt. De nieuwe producten dragen weer bij aan de bewustwording rondom plastic vervuiling, maar moeten ook een financiële bijdrage gaan leveren in de kosten voor de (her)winning ervan.

Samenwerking

De pilot is een initiatief van de CLEAR RIVERS ondersteund door de Provincie Overijssel, Gemeente Zwolle, Waterschap Drents Overijsselse Delta en ENGIE. Aan de Pilot nemen diverse partners deel zoals Saxion, Windesheim, OOZ, Natuur en Milieu Overijssel.

Koelwaterhal

In de Koelwaterhal werd het water uit de IJssel gezuiverd voor het energieproces van de centrale. Kwartiermaker en kunstenaar Ronald A. Westerhuis: “Het eerste moment dat ik de koelwaterhal binnenstapte wist ik: dit is mijn plek, mijn magnus opus. De jarenlange ervaring als offshore supervisor en 20 jaar als beeldhouwer waren direct verbonden op deze plek vol energie. Het koelwatergebouw wordt een bron van positieve en schone energie, letterlijk en figuurlijk.